فرم فراخوان شناسایی راهکارهای فناورانه و نوآورانه برای نیازهای خوردگی فلزات و حفاظت فنی در راستاي توليد پايدار نفت

فرم فراخوان شناسایی راهکارهای فناورانه و نوآورانه برای نیازهای خوردگی فلزات و حفاظت فنی- نفت

مرحله 1 از 4

اطلاعات شركت:
YYYY slash MM slash DD
اطلاعات دانش بنیان:
نوع شرکت(ضروری)
نوع گواهی دانش بنیانی
وزارت نفت، شرکت‌های اصلی، شرکت‌های عملیاتی و ...
اطلاعات تماس:
اطلاعات رابط:
question