تماس با ما

خیابان شریعتی، بالاتر از پل صدر، بالاتر از خیابان میرزاپور (سهيل)، پلاک 1731

مرکز رشد ققنوس : شهرستان ری، خیابان شهید رجائی ، بعد از بلوارآزادگان ، بلوار پژوهشگاه ، خیابان انبار نفت 

مرکز نوآوری سیمرغ : طبقه چهارم ساختمان دانشکده نفت تهران واقع در باشگاه شماره ۲ شرکت ملی نفت ایران

خیابان شریعتی، بالاتر از پل صدر، بالاتر از خیابان میرزاپور (سهيل)، پلاک 1731

مرکز رشد ققنوس : شهرستان ری، خیابان شهید رجائی ، بعد از بلوارآزادگان ، بلوار پژوهشگاه ، خیابان انبار نفت 

مرکز نوآوری سیمرغ : طبقه چهارم ساختمان دانشکده نفت تهران واقع در باشگاه شماره ۲ شرکت ملی نفت ایران

question