رویداد “همرسانی عرضه و تقاضای فناوری ها و ارتقای نوآوری در زنجیره ارزش شرکت ملی گاز ایران”

رویداد “همرسانی عرضه و تقاضای فناوری ها و ارتقای نوآوری در زنجیره ارزش شرکت ملی گاز ایران”

رویداد "همرسانی عرضه و استفاده از فناوری و ارتقای نوآوری ها ​در زنجیره ارزش شرکت ملی گاز ایران"

در دومین روز از نمایشگاه تستا برگزار می شود
رویداد “همرسانی عرضه و تقاضای فناوری ها و ارتقای نوآوری در زنجیره ارزش شرکت ملی گاز ایران” ویژه شرکت های دانش بنیان و فناور روز چهارشنبه، 24 آذرماه و در نمایشگاه تستا برگزار خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت، بهینه سازی مصرف انرژی، هوش مصنوعی و محیط زیست و آب از محورهای اصلی این رویداد خواهد بود.
علاقه مندان به منظور شرکت بصورت مجازی یا حضوری در این رویداد می توانند به لینک ثبت نام WWW.metanaccelerator.ir مراجعه نمایند.

question