فرم فراخوان ثبت نام شرکت‌های فناور در راستای رفع چالش‌های فناورانه بهبود بهره‌وری در عملیات حفاری

فرم فراخوان ثبت نام شرکت‌های فناور در راستای رفع چالش‌های فناورانه بهبود بهره‌وری در عملیات حفاری

فرم فراخوان گام معکوس بهبود بهره وری در عملیات حفاری

اطلاعات شركت:
مایل به ارائه راهکار/پیشنهاد در خصوص کدام چالش رویداد می باشید:(ضروری)
YYYY slash MM slash DD
اطلاعات دانش بنیان:
نوع شرکت(ضروری)
نوع گواهی دانش بنیانی
وزارت نفت، شرکت‌های اصلی، شرکت‌های عملیاتی و ...
اطلاعات تماس:
اطلاعات رابط:
فایل ها را به اینجا بکشید
حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
    موارد ذیل به تایید اینجانب می‌رسد:(ضروری)
    question