فرم نشست به‌هم‌رسانی کسب‌وکارهای مرتبط با طرح احیای چاه‌‌های غیرفعال و کم‌بازده نفتی

پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز برگزار می نماید:

زمان برگزاری: 14 و 15 تیرماه 1401

مکان برگزاری: مرکز همایش‌‌های کوشک وزارت نفت

مهلت ارسال فرم: متقاضیان (8 تیر)؛ شرکت‌های خدمات چاه و موسسات مالی و سرمایه‌ای (12 تیر)

دعوت‌نامه ها:

فرم ثبت نام نشست

بدون خط تيره يا خط فاصله
مثال: 02112345678
مثال: 02112345678
مثال: 09121234567
حداکثر اندازه فایل: 1 GB.
اينجانب مندرجات اين فرم را تاييد می نمایم.(ضروری)

 

پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز برگزار می نماید:

زمان برگزاری: 14 و 15 تیرماه 1401

مکان برگزاری: مرکز همایش‌‌های کوشک وزارت نفت

مهلت ارسال فرم: متقاضیان (8 تیر)؛ شرکت‌های خدمات چاه و موسسات مالی و سرمایه‌ای (12 تیر)

دعوت‌نامه ها:

فرم ثبت نام نشست

بدون خط تيره يا خط فاصله
مثال: 02112345678
مثال: 02112345678
مثال: 09121234567
حداکثر اندازه فایل: 1 GB.
اينجانب مندرجات اين فرم را تاييد می نمایم.(ضروری)

 

question