حضور دکتر کفایتی در جمع رابطین هسته های فکری سازمان بسیج فرهنگیان کشور

حضور دکتر کفایتی در جمع رابطین هسته های فکری سازمان بسیج فرهنگیان کشور

 آقای دکتر اسماعیل کفایتی رئیس پارک علم و فناوری وزارت نفت در جمع رابطین هسته های فکری سازمان بسیج فرهنگیان کشور حاضر شد و ضمن تبادل نظر و گفتگو با حاضرین در این جلسه در موضوع: تربیت انقلابی نخبگان پیشران تمدن اسلامی، صحبت هایی را ارائه کردند.

آقای کفایتی در بخشی از صحبت های خود گفت : “تحصیلکردگان علوم انسانی در  غرب به ایران بازگردانده میشوند ولی نخبگان فنی مهندسی را از کشور خارج می کنند. آنها را برای تحقیر فرهنگ غنی ما بر میگردانند. نخبگان فنی و مهندسی را برای عقب ماندگی علمی کشور می برند. غرب زدگی و عقب ماندگی علمی دو لبه یک قیچی اند.”

question