گزارش تصویری سومین روز از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی سالن IHIT (37A)

گزارش تصویری سومین روز از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی سالن IHIT (37A)

question