گزارش تصویری روز دوم پاویون پارک در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

گزارش تصویری روز دوم پاویون پارک در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

question