گزارش تصويري از استقبال بي نظير بازديد كنندگان از پاويون پارك فناوري و نوآوري صنعت نفت و شركت هاي دانش بنيان در اولين روز از بيست و هشتمين نمايشگاه بين المللي نفت ، گاز ، پالايش و پتروشيمي

گزارش تصويري از استقبال بي نظير بازديد كنندگان از پاويون پارك فناوري و نوآوري صنعت نفت و شركت هاي دانش بنيان در اولين روز از بيست و هشتمين نمايشگاه بين المللي نفت ، گاز ، پالايش و پتروشيمي

2
3
5
7
6
8
4 1
4 2
3 1
1 2
2 1
question