سالگرد ملی شدن صنعت نفت و آغاز سال جدید

سالگرد ملی شدن صنعت نفت و آغاز سال جدید

ویدیو پیام تبریک جناب آقای دکتر کفایتی به مناسبت آغاز سال 1403 هجری خورشیدی (رئیس پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت)

question