مراکز فناوری

مراکز فناوری

در حال حاضر معاونت فناوري امور مربوط به مديريت نوآوري و فناوري را از طريق 2 مرکز فناوری ذيل دنبال مي نمايد:

1- مرکز فناوری نفت و گاز (Oil & Gas Technology Center)

2- مرکز فناوری پالايش و پتروشيمي (Refinery & Petrochemical Technology Center)

در هر يك از اين مراکز فناوری، شبکه‌ای از متخصصین در حال فعالیت هستند.

question