با پارك آشنا شويد

معرفي

پارك نوآوري و فناوري صنعت نفت مكاني است كه بخش دولتي و خصوصي در توسعه فناوري‌هاي صنعت نفت با هم مشاركت مي‌كنند. اين پارك‌:

 • خانه امني است براي كارآفرينان و شركت‌هاي نوپا، دانش‌بنيان، خلاق و نوآور؛
 • پلي است بين پژوهش و خلق ثروت در صنعت نفت؛
 • نهاد واسطي است در بازار فناوري بين عرضه‌كنندگان و تقاضاكنندگان فناوري؛
 • بستري است با گستره‌ي  ايده تا فروش/صادرات محصول و
 • كاتاليزوري است در فرآيند نوآوري و توسعه فناوري با نقشي تسهيل‌گر و تسريع‌گر.

تجربه موفق دره سيليكون به عنوان معروف‌ترين پارك‌ دنيا باعث رشد تاسيس پارك‌ها شد به طوري كه از زير 5 پارك در دهه 1950 به بيش از 60 پارك در دهه 2000 ميلادي گرديد. در ايران از اوايل دهه 1380 با تاسيس شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان و پارك علم و فناوري پرديس، پارك‌هاي علم و فناوري با رويكردي جديد و متفاوت از پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها تاسيس شده‌اند كه تعداد آنها تاكنون (سال 1401) به 49 پارك مي‌رسد. 

در كشورهاي نفت‌خيز نيز پار‌ك‌هاي مهمي تاسيس شده‌اند؛ از جمله:

با درك اهميت و جايگاه پارك بر اساس نيازسنجي صورت گرفته، از اوايل سال 1398 تلاش‌هاي متعددي به‌منظور تاسيس پارك ذيل وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران به انجام رسيد كه منجر به تاسيس و راه‌اندازي پارك نوآوري و فناوري صنعت نفت توسط شركت ملّي نفت ايران به‌نمايندگي از وزارت نفت و براساس مصوبه‌ي شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالي در جلسه‌ي شماره 929 مورخ 22 تيرماه 1399 گرديد. 

پارك نوآوري و فناوري صنعت نفت، نهادي است اجتماعی–اقتصادی كه به عنوان يك سازمان مستقل ذيل وزارت نفت كار خود را آغاز كرده است. مطابق مقررات، وزير نفت رياست هيات امناي پارك را بر عهده دارد و تمشيت امور پارك از سوي ايشان به مديرعامل شركت ملي نفت ايران محول شده است. در بازار فناوري و نوآوري صنعت نفت، پارك فضايي است براي رسيدن عرضه‌كنندگان و تقاضاگران فناوري به يكديگر:

 • عرضه‌كنندگان: شرکت‌های فناور، خلاق، نوآور و دانش‌بنيان کوچک و متوسط، مراکز تحقيق و توسعه بنگاه‌های پیشرو، نمایندگان تخصصی مراكز پژوهشی دانشگاهی و غیر دانشگاهی، مراکز رشد و شتابدهی، سرمایه‌گذاران خطرپذیر، کارگزاران نوآوری باز و مشاوران خبره صنعتی (منتورها). 
 • تقاضاكنندگان: اركان وزارت نفت شامل شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي علمياتي بهره‌بردار نفتي و گازي تابعه، شركت‌ ملي گاز ايران و شركت‌هاي تابعه، شركت‌ ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، شركت ملي صنايع پتروشيمي؛ پالايشگاه‌هاي دولتي و خصوصي؛ هولدينگ‌ها و شركت‌هاي پتروشيمي تابعه.

رسالت اين پارك از سمت عرضه‌ي فناوري حمايت، هدايت و توانمندسازي شركت‌هاي دانش‌بنيان، فناور، خلاق و نوپا براي ورود به بازار فناوري صنعت نفت است. از سوي تقاضاي فناوري نيز پارك پايگاه حل مسائل فناورانه‌ي صنعت نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي است. همچنين كشف يا ايجاد فرصت‌هاي نوآورانه به‌علاوه‌ي خلق ارزش در زنجيره ارزش صنعت نفت از وظايف ذاتي پارك مي‌باشد. پارك نقشي مكمل در ظرفيت‌هاي موجود در زيرساخت علم و فناوري كشور در حوزه‌هاي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي ايفا كرده و زمينه‌ساز توسعه تعاملات سازنده بين نقش‌آفرينان زيست‌بوم نوآوري و فناوري در اين حوزه‌ها است. 

اهداف

 • درگاه ورود شركت‌هاي نوپا، دانش‌بنيان، فناور و خلاق به بازار نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي
 • پايگاه حل مسائل فناورانه و نوآورانه شركت‌هاي عملياتي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي
 • موتور محركه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه‌گر كارآفريني، جذب نخبگان و اشتغال‌زايي تخصصي
 • مطالبه‌گر استفاده از كالا و خدمات بومي در شركت‌هاي عملياتي 
 • افزايش ظرفيت جذب فناوري در شركت‌هاي عملياتي
 • ايفاگر نقش در نوآوري‌هاي اجتماعي، فرهنگي و سياستي وزارت نفت
 • زمينه‌ساز توسعه تعاملات سازنده بين نقش‌آفرينان زيست‌بوم نوآوري و فناوري صنعت نفت

بيانيه ماموريت

ماموريت 2

ارزش‌ها

هاي كاري

شاخص‌هاي كليدي موفقيت

هاي كليدي موفقيت

شاخص‌هاي كليدي عملكرد

هاي كليدي عملکرد

چشم انداز

انداز

شعار

رونق بازار

وظایف و ماموریت‌ها

o انتخاب، جذب، پذیرش و استقرار واحدهای فناور همسو با زمینه فعالیت پارک و نظارت و ارزیابی بر فعالیت‌ آنها در پارک
o فراهم آوردن زمينه حضور شركت‌هاي دانش‌بنيان و فناور در زنجيره تأمين صنعت نفت و بهره برداری آنها از ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و قانونی این حوزه
o ارائه خدمات و مشاوره‌های مورد نیاز به واحدهای فناور
o کمک به افزایش حضور در بازارها و مشارکت تخصصی واحد‌های فناور در سطح ملی و بین‌المللی
o حمایت مالی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای توسعه فناوری و جلب سرمایه‌گذاری در واحدهای فناور
o ایجاد بستر مناسب برای فعالیت و استقرار واحدهای تحقیق و توسعه ، دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی در پارک
o جلب و سازماندهی توانایی‌ها و امکانات موجود در منطقه براي تحقق مأموریت و اهداف پارک
o ایجاد زمینه لازم برای تكميل زنجيره فعاليت پارك و فعالیت مشترک بین پارک و واحدهای فناور آن با پارک‌ها، مراكز رشد و مراكز فناوري شركت‌هاي پيشرو کشورهای خارجی
o ایجاد زمینه مناسب برای حضور و همکاری واحدهای فناور و کشورهای خارجی در پارک
o همکاری با مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری دارای مجوز برای توسعه شرکت‌های نوپا فعال در صنعت نفت از طریق شبکه سازی با آن‌ها
o ایجاد هماهنگی و همکاری لازم با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری داخلی و خارجی، دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، نهادها و کلیه بخش‌های اقتصادی دولتی و غیردولتی برای توسعه فعالیت‌‌های واحدهای فناور
o کمک به توسعه بازار محصولات و فناوری‌های واحدهای فناور از طریق انعقاد قراردادهای اجرایی، خدماتی، مطالعاتی، پژوهشی، توسعه فناوری و یا فروش محصول/خدمت با کارفرمایان بیرونی و واگذاری اجرای آنها به واحدهای فناور مربوطه

ساختار سازمانی

ParkStructure 1