وبینار نقش هیدروژن در کربن زدایی از شبکه گاز و پیک سایی

وبینار نقش هیدروژن در کربن زدایی از شبکه گاز و پیک سایی

جمعه 29 اردیبهشت ماه 1402 ساعت: 13.30

ارائه دهنده: ایمان پیش بین دکترای مهندسی مکانیک

استراتژیست شبکه گاز

پاویون پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت

در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

سالن 10 و 11 شماره 570

لینک وبینار: 

hhttps://aparat.com/v/Soiqz

question