هفتمين كنفرانس روز مهندسي پتروشيمي بندر امام

هفتمين كنفرانس روز مهندسي پتروشيمي بندر امام

اين كنفرانس به ميزباني شركت پتروشيمي بندر امام در روز 9 اسفند در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي برگزار مي‌گردد.

كنفرانس روز مهندسي پتروشيمي بندر امام
question