نماهنگ ویژه ایام راهپیمایی اربعین با نام “ای صبا…” منتشر شد

نماهنگ ویژه ایام راهپیمایی اربعین با نام “ای صبا…” منتشر شد

بیانات به یادماندنی رهبر انقلاب در ورزشگاه آزادی درباره زیارت اربعین: 

ای صبا ای پیک دور افتادگان 

اشک ما بر خاک پاکشان رسان

question