نشست فصلی شرکت های عضو پارک نفت

نشست فصلی شرکت های عضو پارک نفت

به گزارش روابط عمومی پارک، در هفته اول شهریور ماه و همزمان با هفته دولت، به منظور هم اندیشی و آشنایی با خدمات شرکت های عضو پارک جلسه ای در مرکز ققنوس ری برگزار گردید. 

 در ابتدای جلسه رئیس پارک ضمن شنیدن گزارش و در جریان قرار گرفتن فعالیت های آنان خاطر نشان ساختند که در حال حاضر پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت با عضویت شرکت های دانش بنیان و فناور توانمند و فعال در عرصه نفت شرایط رو به رشد را طی می نماید و اظهار امیداوری نمودند که در آینده نزدیک شرکت های بیشتری به عضویت در بیایند و جثه پارک روز به روز گسترده تر و فعالیتهای آن به ویژه در عرصه بین الملل بیشتر گردد و ما شاهد نقش آفرینی هر چه بیشتر شرکت های دانش بنیان در فضای داخلی و خارجی گردیم و بی شک ما به عنوان پارک دستگاهی می توانیم در جهت تحقق دانش بنیان شدن صنعت و تکمیل زنجیره ارزش و نیز بهینه سازی مصرف انرژی نقش اساسی ایفا نماییم. 

در ادامه شرکت ها با معرفی محصولات و خدمات خود نسبت به شبکه سازی و ارائه راهکارهای فناورانه و نوآورانه خود به بحث و گفتگو نشستند. هدف از برگزاری این نشست که با حضور نمایندگان بیش از 30 شرکت عضو خانواده پارک برگزار گردید، افزایش تعامل فیمابین کسب و کارهای دانش بنیان عضو پارک و تعامل آنها با ستاد مجموعه پارک بود.

question