نشست شورای راهبردی و هم اندیشی طرح احیای چاه‌های بسته و کم بازده نفتی

نشست شورای راهبردی و هم اندیشی طرح احیای چاه‌های بسته و کم بازده نفتی

به گزارش روابط عمومی پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز کشور، اولین نشست تخصصی مدیران شرکت های عملیاتی نفت کشور به میزبانی پارک برگزار گردید.

در این نشست که با حضور دکتر کفایتی مدیر پارک،دکتر کرم بیگی معاون فناوری و نوآوری پارک ،مهندس دانشی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب،مدیر فنی این شرکت و همچنین مدیران عملیاتی نفت و گاز اروندان،نفت و گاز فلات قاره، نفت مناطق مرکزی ایران،مهندسی و توسعه نفت، دکتر مهدیا مطهری مدیرمدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت  و دیگر اعضاء و نمایندگان شورای راهبردی طرح برگزار گردید.

در این نشست یک روزه ،مدیران در خصوص مسائل فنی و اقتصادی طرح در مناطق خود و نحوه حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تسهیل تخصیص این چاهها به شرکتهای دانش بنیان پرداختند.


 

 

question