نشست سیاستگذاری همایش پتروتک در پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت

نشست سیاستگذاری همایش پتروتک در پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت

نشست سیاستگذاری همایش پتروتک با حضور کفایتی رئیس پارک پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت، کاظم نژاد، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش، دفتری، مدیر عامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، جواد امرایی معاون مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت، گودرزی مشاور بانوان مدیر عامل شرکت ملی و برخی همکاران ایشان در محل پارک صنعت نفت برگزار شد.

در این نشست راهبرد کلان زنجیره ارزش در صنايع مختلف نفت مورد بحث قرار گرفت و موضوع نقش نیروی انسانی و بر فناوری های نوین و نوآوری باز و تحقیق و توسعه در زنجیره ارزش تاکید گردید.

question