نشست سه جانبه جناب آقای دکتر کفایتی با جناب آقای دکتر چگنی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز و جناب آقای مهندس متجلی مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

نشست سه جانبه جناب آقای دکتر کفایتی با جناب آقای دکتر چگنی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز و جناب آقای مهندس متجلی مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

نشست سه جانبه جناب آقای دکتر کفایتی با جناب آقای دکتر چگنی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز و جناب آقای مهندس متجلی مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در سومین روز از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، که در حاشیه این نشست بازدیدی از شرکت های دانش بنیان حاضر در پاویون پارک به عمل آمد و معرفی از دستاوردهای شرکت ها نیز صورت گرفت.

6 2
2 5
8 2
5 3
7 1
1 6
question