نتایج اولیه مسابقات دانشجویی چالش طرح احیا چاه‌های بسته و کم‌بازده اعلام شد

نتایج اولیه مسابقات دانشجویی چالش طرح احیا چاه‌های بسته و کم‌بازده اعلام شد

به گزارش روابط عمومي پارك، در مرحله دوم مسابقه دانشجویی طرح احیای چاه‌های بسته و کم‌بازده پروپوزال‌های دریافتی بررسی و تعداد 10 پروپوزال به مرحله سوم به منظور ارزیابی نهایی راه پیدا کردند. 

شایان ذکر است در مرحله اول این مسابقه که تا تاریخ 31 تیرماه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی کلیه دانشگاه‌ها فرصت داشتند پروپوزال‌های فناورانه خود را برای ارائه راهکار جهت احیای چاه مورد نظر ارسال نمایند، تیم‌های منتخب در این طرح از دانشگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه صنعتی اصفهان، یزد، صنعت نفت، تهران، صنعتی سهند تبریز و کاشان شرکت نمودند که دانشجویان دانشگاه صنعت نفت بیشترین مشارکت را به ثبت رساندند.

question