موفقیت شرکت کننده از پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت در مسابقات سراسری قرآن کریم

موفقیت شرکت کننده از پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت در مسابقات سراسری قرآن کریم

به گزارش روابط عمومی پارک، سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ستاد وزارت نفت با حضور جمعی از کارکنان، همسران و فرزندان ستاد وزارت نفت برگزار شد. 

در این دوره از مسابقات شرکت کنندگان در رشته های مختلف قرائت، حفظ و نهج البلاغه شرکت کردند. 

در پایان این مسابقات، دکتر محمدصابر کرم بیگی از پارک فناوري و نوآوري صنعت نفت، در رشته ترتیل مقام دوم را کسب نمود.

question