مستندات نشست به‌هم‌رسانی کسب و کارهای اصلی طرح احيای چاه‌های بسته و کم بازده نفتی

مستندات نشست به‌هم‌رسانی کسب و کارهای اصلی طرح احيای چاه‌های بسته و کم بازده نفتی

پارك فناوري و نوآوري نفت و گاز مستندات مربوط به برنامه نشست به‌هم‌رساني كسب و كارهاي مرتبط با طرح احياي چاه‌ها را شامل عناوين مدعوین حاضر در این نشست و فایل‌های ارائه شده منتشر كرد. علاقمندان می‌توانند از طريق پيوند‌های زير فايل‌های مربوطه را دريافت نمايند. 

question