مراسم رونمایی از سبد حمل نفر با حضور مهندس متجلی مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس و مهندس صادقی مدیر عامل گروه تولیدی پارس بسکت در پاویون پارک صنعت نفت

مراسم رونمایی از سبد حمل نفر با حضور مهندس متجلی مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس و مهندس صادقی مدیر عامل گروه تولیدی پارس بسکت در پاویون پارک صنعت نفت

1 8
5 4
4 6

شرکت دانش بنیان پارس بسکت با مشارکت شرکت نفت و گاز پارس، ساخت سبد حمل نفر را طراحی و به مرحله تولید رساندند.

question