فراخوان طراحی و ساخت دستگاه پیگ هوشمند برای ارائه خدمات پیگرانی به منظور بازرسی خطوط لوله 16 اینچ نفت خام و فرآورده های نفتی

فراخوان طراحی و ساخت دستگاه پیگ هوشمند برای ارائه خدمات پیگرانی به منظور بازرسی خطوط لوله 16 اینچ نفت خام و فرآورده های نفتی

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در نظر دارد نسبت به استفاده از خدمات دستگاه پیگ هوشمند ساخته شده توسط شرکت های داخلی، برای بازرسی خطوط لوله 16 اینچ نفت خام و فرآورده های نفتی، اقدام کند.

 

 مشخصات فنی:b2n.ir/s86642

 

فرم پروپوزال: b2n.ir/f81205

 

مهلت ارسال پیشنهاد: 18 مرداد ماه

 

 شماره تماس: 02183532163

 

ایمیل: tba@isti.ir

question