فراخوان طراحی و ساخت انواع دتکتورهای تشخیص شعله (flame detector)

فراخوان طراحی و ساخت انواع دتکتورهای تشخیص شعله (flame detector)

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد نسبت به خرید انواع دتکتورهای تشخیص شعله، ساخته شده توسط شرکت‌های داخلی اقدام کند.

 

مشخصات فنی: b2n.ir/z18265

 

مهلت ارسال پیشنهاد: 23 مرداد ماه

 

فرم پروپوزال: b2n.ir/f81205

 

ایمیل برای ارسال پیشنهادها: tba@isti.ir

 

اطلاعات بیشتر: 02183532163

 

question