فراخوان شماره 451 – تدوین سند راهبردی و برنامه عملیاتی توسعه كاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر در شهر تهران

فراخوان شماره 451 – تدوین سند راهبردی و برنامه عملیاتی توسعه كاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر در شهر تهران

توضیح فراخوان: مركز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در نظر دارد مجری پروژه پژوهشی مذكور را از طریق مناقصه عمومی انتخاب نماید. متقاضیان شركت در مناقصه می‌بایست حداكثر تا پایان تاریخ مهلت تعیین‌شده، پیشنهاد‌های خود را با توجه به RFP پروژه و در قالب فرم پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال) به آدرس این مركز ارسال نمایند.

تذكر: قبل از تهیه پیشنهاد پژوهشی، بخش اسناد مناقصه (فراخوان) و نكات مربوطه به‌دقت مطالعه شود. لازم به ذكر است در صورت عدم انطباق پاكت‌های مناقصه با مشخصات مندرج در این بخش، پیشنهاد‌های ارسالی بررسی نخواهد شد و مسئولیتی در این خصوص متوجه مركز نخواهد بود.

 1. شماره فراخوان: 451
 2. موضوع فراخوان: تدوین سند راهبردی و برنامه عملیاتی توسعه كاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر در شهر تهران
 3. واحد متولی: گروه مطالعات محیط زیست و سلامت شهری
 4. نام و نام خانوادگی و شماره تماس كارشناس مسئول واحد متولی برای تماس در ساعات اداری: سرکار خانم برزگر – شماره تماس: 22392080 داخلی 131
 5. مهلت ارائه و تحویل پیشنهاد در ساعات اداری: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 11 آذرماه 1402 (لازم به ذكر است دبیرخانه مركز پس از وقت اداری تعطیل می‌شود و صرفاً در وقت اداری «در حال حاضر ساعت اداری از روز شنبه تا سه‌شنبه ساعت 15:00 و چهارشنبه ساعت 14:00» امكان تحویل پیشنهادها وجود دارد و مناسب است پیشنهادها روز قبل از اتمام مهلت تعیین‌شده تحویل دبیرخانه شود تا در صورت نقص مدارک امكان اصلاح و تحویل در مهلت قانونی وجود داشته باشد)
 6. محل ارائه و تحویل پیشنهاد: تهران، خیابان شریعتی، خیابان پل رومی، خیابان شهید اكبری، نبش خیابان شهید آقابزرگی، شماره 32، مركز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، طبقه همکف، دبیرخانه مركز، كدپستی 1964635611، تلفن: 3-22392080-021
 7. مبلغ برآورده شده (هزینه‌های كارشناسی و بالاسری): 13,900,000,000 تومان به حروف معادل (سیزده میلیارد و نهصد میلیون ریال)
 8. مبلغ سپرده تضمین برای شركت در مناقصه (برای پروژه‌هایی كه نیاز به اخذ سپرده تضمین  باشد، پاكت ج كه حاوی مبلغ سپرده تضمین بر اساس اسناد مناقصه است بدون قید و شرط می‌بایست ارائه شود): مبلغ سپرده تضمین برای شركت در مناقصه 69,500,000 تومان به حروف معادل (ششصد و نود و پنج میلیون ریال).
 9. شماره حساب مركز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران برای واریز سپرده تضمین: 700787639916 بانك شهر شعبه الهیه آقابزرگی كد 502
 10. برای دریافت شرح نیازمندی‌های پروژه (RFP) بر روی فایل پیوست كلیك نمایید.
 11. با توجه به اخذ ضمانت حسن انجام تعهدات از مجری منتخب قبل از عقد قرارداد، مناقصه‌گران قبل از شركت در فراخوان به این موضوع توجه داشته باشند: (در صورتیكه مجری شخص حقیقی یا شخص حقوقی غیر دولتی باشد: اخذ ضمانت‌نامه بانكی به میزان 10 درصد مبلغ كل قرارداد و در صورتیكه مجری شخص حقوقی دولتی باشد: ضمانت‌نامه انجام تعهدات به میزان 5 درصد مبلغ كل قرارداد به صورت مكتوب مطابق با فرمت تعیین شده مركز (یا ارائه ضمانت نامه كتبی با امضای روسای دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد به استناد مصوبه هیئت وزیران مورخ 22/09/1394 شماره نامه 123402/ت 50659 ه)
 12. دامنه قیمت پیشنهادی برای مناقصه‌گران (ضریب پلوس PLUS و مینوس MINUS) حداكثر تا 10 درصد (بیشتر و كمتر) از مبلغ تعیین شده است.
 13. برگزاری كمیته مالی (گشایش پاكات مالی) مناقصه در محل مركز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران حداكثر 7 روز كاری پس از اتمام مهلت ارائه پیشنهادها برگزار می‌شود و از مناقصه‌گرانی كه حد نصاب امتیاز فنی لازم را كسب كرده باشند دعوت به عمل خواهد آمد. در صورت تمدید فراخوان، اطلاع‌رسانی در سایت مركز صورت می‌گیرد.
 14. پاكت‌های مالی مناقصه‌گرانی كه حد نصاب امتیاز فنی را كسب نكرده باشند حداكثر به مدت یك ماه پس از اتمام مناقصه در مركز محفوظ است و  برای دریافت پاكت مالی (ب) شخص مناقصه‌گر یا نماینده ایشان با معرفی نامه به واحد حراست مركز واقع در طبقه 6 مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر، هیچگونه مسئولیتی متوجه این مركز نخواهد بود.
 15. درج این آگهی هیچ‌گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه‌گذار ایجاد نمی‌نماید.
question