فراخوان رویداد حمایت از ایده ها محصولات و خدمات حوزه دیپلماسی

فراخوان رویداد حمایت از ایده ها محصولات و خدمات حوزه دیپلماسی

محورهای رویداد:

– دیپلماسی علم، فناوری و نوآوری

–  دیپلماسی  فرهنگی

– دیپلماسی رسانه ای

– دیپلماسی گردشگری

– دیپلماسی دینی

–  دیپلماسی کودک و نوجوان

–  دیپلماسی ورزشی

– دیپلماسی ورزشی

–  دیپلماسی اقتصادی

 

زمانبندی: تا 30 دی ماه 1402

question