فراخوان شناسایی راهکارهای فناورانه و نوآورانه برای نیازهای خوردگی فلزات و حفاظت فنی در راستاي توليد پايدار نفت

فراخوان شناسایی راهکارهای فناورانه و نوآورانه برای نیازهای خوردگی فلزات و حفاظت فنی در راستاي توليد پايدار نفت

پس از برگزاري “رويداد خوردگي فلزات و حفاظت فني” توسط ستاد تحول و افزايش توليد دانش بنيان در تاريخ  1402/11/17 در مركز همايش هاي بين المللي كوشك، چالش‌هاي مرتبط با خوردگي در شركت‌هاي توليد كننده نفت و گاز فوق با عناوين ذيل توسط كارشناسان اين شركت‌ها ارائه شد:

  • روش‌هاي نوين حذف رسوبات استرانسيم و باريم
  • روش‌هاي نوين حذف رسوبات هيدروكربني در تيوب‌هاي كوره‌هاي پيش‌گرم
  • زير‌ساخت‌هاي شبيه‌سازي مدل‌هاي Dynamic (بخش بالادستي نفت و گاز)
  • توليد رنگ‌هاي صنعتي با قابليت Cure و Fast Cure در آب دريا و خواص عملكردي مطابق استاندارد Norsok M-501 جهت استفاده در مناطق Splash zone
  • ارزيابي كف مخازن ذخيره نفت و فراورده‌هاي نفتي با استفاده از روش‌هاي نوين بازرسي فني حين سرويس يا حداقل تشخيص نشتي كف مخزن، بدون نياز به باز كردن دريچه مخزن
  • بكارگيري روش‌هاي نوين رفع نشتي براي تعمير حين سرويس خطوط لوله نفت و گاز دچار نشتي (طراحي و ساخت)
  • ارزيابي خطوط لوله زيرزميني غيرقابل پيگراني
  • مطالعه و ساخت مواد بازدارنده خوردگي تركيبي (خوردگي گاز ترش و بخش بالايي خط لوله)

متعاقب برگزاري اين رويداد از شركت هاي دانش بنيان و فناور و مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي دعوت بعمل مي‌آيد تا در فراخوان ارائه راهكارهاي فناورانه براي رفع چالش‌هاي مذكور مشاركت نمايند.

question