عزاداری محرم در کارخانه نوآوری آزادی

عزاداری محرم در کارخانه نوآوری آزادی

مراسم عزاداری ایام دهه اول ماه محرم در کارخانه نوآوری آزادی برگزار شد.


question