شرایط ویژه برای عضوپذیری شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه بیست و ششم

شرایط ویژه برای عضوپذیری شرکت‌های دانش بنیان در نمایشگاه بیست و ششم

رییس پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز

در استودیو ویژه نمایشگاه: در نمایشگاه بیست وششم شرایط ویژه ای برای عضویت پذیری شرکت دانش بنیان در پارک خواهیم داشت.

 

question