رویداد گام معکوس خوردگی فلزات و حفاظت فنی در راستای افزایش تولید پایدار گاز

رویداد گام معکوس خوردگی فلزات و حفاظت فنی در راستای افزایش تولید پایدار گاز

چالش­ ها:

  • طراحی و ساخت محفظه آزمون JETIMPINGEMENT
  • پایش آنلاین خوردگی خطوط لوله
  • زیرساخت ­های شبیه­ سازی مدل­ های پویای بالادستی
  • تولید ممانعت­ کننده­ های خوردگی ترکیبی گاز ترش
  • پایش وضعیت خطوط لوله غیرقابل پیگ­رانی
  • پوشش های داخلی/ خارجی مقاوم در برابر شرایط شدید خوردگی از جمله دمای بالای 100 درجه و سیال بسیار خورنده محیط ترش همراه با آب نمک

question