رويداد مجازي “معرفي گرنت پژوهش و توسعه”

رويداد مجازي “معرفي گرنت پژوهش و توسعه”

پارك فناوري و نوآوري نفت و گاز از طريق همكاري با موسسات آموزشي و پژوهشي وزارت نفت شامل پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت و موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي و با مشاركت صندوق نوآوري و شكوفايي رويداد مجازي “معرفي گرنت پژوهش و توسعه” را برگزار مي‌نمايد.

اين رويداد روز شنبه مورخ 12 شهريور از ساعت 9 تا 12 به صورت برخط از طريق پيوند زير برگزار مي‌گردد:

https://online.bellmeet.com/w/1210/petropark

مخاطبين اين رويداد، اعضاي هيات علمي شاغل در صنعت نفت، پژوهشگران، كارآفرينان شركت‌هاي دانش‌بنيان، فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها و نخبگاني هستند كه مايلند از جزييات اين طرح حمايتي مطلع شوند تا در زمينه‌هاي مختلف صنعت نفت دست به نوآوري بزنند.

مدير پنل ارائه سركار خانم خان احمدي مشاور رييس هيات عامل صندوق شكوفايي و نوآوري است كه آقاي بغدادي و خانم پيش‌بين از مديران توسعه اكوسيستم به عنوان اعضاي پنل ايشان را در معرفي طرح و پاسخ به سوالات پژوهشگران و اعضاي هيات علمي همراهي مي‌نمايند.

question