رئیس پارک در پیامی 17 مرداد روز خبرنگار را تبریک گفت

رئیس پارک در پیامی 17 مرداد روز خبرنگار را تبریک گفت

به گزارش روابط عمومی پارک متن پیام محمداسماعیل کفایتی به شرح ذیل است: 

بسم الله الرحمن الرحیم 

خبرنگاران به راستی سمبل تعهد، وظیفه شناسی، دلسوزی، آگاهی بخشی و مطالبه گری هستند که حتی جانشان را برای روشنی بخشی و عینیت بخشیدن به «نون والقلم ما یسطرون» در طبق اخلاص گذاشته اند.

17 مرداد روز خبرنگار یادآور رشادت ها و حماسه آفرینی های این قشر فرهیخته جامعه مبارک باد. 

محمداسماعیل کفایتی

question