دیدار قائم مقام مرکز طرح و برنامه و بودجه سازمان صدا و سیما با پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت

دیدار قائم مقام مرکز طرح و برنامه و بودجه سازمان صدا و سیما با پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت

دیدار قائم مقام مرکز طرح و برنامه و بودجه سازمان صدا و سیما با پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت.

در چهارمین روز از برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی جناب آقای دکتر علوی‌وفا قائم مقام مرکز طرح و برنامه و بودجه سازمان صدا و سیما با جناب آقای دکتر کفایتی رئیس پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار دکتر کفایتی بیان کردند که طرح های جامع بسیارخوبی تهیه و تنظیم شده است که با تشکیل جلسه هیئت امنا تصویب خواهد شد ایشان افزودند این طرح در یک چشم انداز دو ساله شکوفایی را به اکوسیستم نوآورانه صنعت نفت خط خواهد آورد.

در این دیدار مقرر گشت در جهت شناساندن پارک و فعالیت های آن به صورت عمومی و در نتیجه آن فرهنگ سازی، صدا و سیما ۲۰ دقیقه مستند راجع به پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت تهیه کرده و از بخش خبری پخش نماید.

در چهارمین روز از برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی جناب آقای دکتر علوی‌وفا قائم مقام مرکز طرح و برنامه و بودجه سازمان صدا و سیما با جناب آقای دکتر کفایتی رئیس پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار دکتر کفایتی گفتند: طرح های جامع بسیارخوبی تهیه و تنظیم شده است که با تشکیل جلسه هیئت امنا تصویب خواهد شد.

ایشان افزودند این طرح در یک چشم انداز دو ساله شکوفایی را به اکوسیستم نوآورانه صنعت نفت خط خواهد آورد.

در این دیدار مقرر گشت در جهت شناساندن پارک و فعالیت های آن به صورت عمومی و در نتیجه آن فرهنگ سازی، صدا و سیما ۲۰ دقیقه مستند راجع به پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت تهیه کرده و از بخش خبری پخش نماید.

question