ديدار معاون فناوري و نوآوري پارك با مديرعامل شركت مهندسي و توسعه گاز

ديدار معاون فناوري و نوآوري پارك با مديرعامل شركت مهندسي و توسعه گاز

همكاران معاونت فناوري و نوآوري پارك با مديرعامل شركت مهندسي و توسعه گاز ديدار كردند. در اين ديدار كه به ميزباني نوشادي مديرعامل شركت مهندسي و توسعه گاز برگزار شد، جليلي سرپرست اداره پذيرش، نيك‌آسا سرپرست اداره مراكز رشد و مياندهي رييس اداره تجاري‌سازي معاون فناوري و نوآوري پارك را همراهي نمودند. 

در ابتداي جلسه، كرم‌بيگي معاون فناوري و نوآوري پارك ضمن معرفي پارك به بيان توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي پارك براي توسعه اقتصاد دانش‌بنيان نفت پرداخت و هر يك از مسئولين ادارات به صورت جداگانه ماموريت‌هاي اداره خود را تشريح كردند.

سپس، نوشادي برخي از فرصت‌هاي فناورانه شركت مهندسي و توسعه گاز را تبيين نمود. در اين بين، موارد در پي آمده حائظ اهميت فناورانه و نوآورانه هستند:

  • لزوم توسعه پروژه‌هاي ذخيره‌سازي گاز و تزريق دي اكسيد كربن 
  • استخراج ارزهاي ديجيتال از محل بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي صنعتي
  • توسعه پمپ‌هاي درون‌چاهي و چند فازي
  • انجام مطالعات بيشتر بر هيدرات گازي
  •  لزوم دستيابي به سامانه تشخيص نشت (Leakage detection system)
  • بومي‌سازي دوقلوسازي سيستم ديسپاچينگ
  • صادرات فناوري و خدمات مهندسي با تعريف پروژه‌هاي جديد فني در ساير كشورها 
question