دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در انرژی و مواد

دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در انرژی و مواد

دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در انرژی و مواد

در تاریخ های 25 و 26 مهر ماه 1402

با محوریت های:

– فناوری های نوین در حوزه انرژی و مواد و حوزه های مشترک

– فناوری های نوین در حوزه های بین رشته ای (دیپلماسی، سیاست گذاری، اقتصاد، مدیریت، و حقوق)

در مرکز همایش های کوشک وزارت نفت

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

                                                                                                                                                      https://www.aparat.com/v/lAbZo

question