در چهارمین و آخرین روز نمایشگاه، سالن پارک مورد استقبال تعداد زیادی از مدیران ارشد وزارت نفت قرار گرفت

در چهارمین و آخرین روز نمایشگاه، سالن پارک مورد استقبال تعداد زیادی از مدیران ارشد وزارت نفت قرار گرفت

در این بازدید، شرکت های منتخب عضو پارک میزبان جناب آقای مهندس فکور مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، جناب آقای فروزنده مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت به همراه جناب آقای مهندس کهتری مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی، جناب آقای مهندس کاظم نژاد مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، جناب آقای دکتر سیدی مدیرکل اروپا، آمریکا و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع معاونت بین الملل وزارت نفت بودند و ضمن معرفی شرکت خود ،آخرین گزارش از دستاورد خود را نیز ارائه نمودند.

2 9
3 13
4 8
5 6
6 4
7 3
8 3
question