در پارک خراسان رضوی الگوسازی ارزشمند و جدید در حال انجام است

در پارک خراسان رضوی الگوسازی ارزشمند و جدید در حال انجام است

به گزارش اداره روابط عمومی و امور بین الملل پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت، دکتر محمد اسماعیل کفایتی، رئیس پارک نفت از پارک علم و فناوری خراسان رضوی بازدید کرد.

در این نشست که با هدف همکاری های دوجانبه و حمایت پارک نفت و گاز و پتروشیمی از فناوریها و فعالیتهای پارک خراسان رضوی  صورت گرفت دکتر مسعود میرزائی گفت: آنچه ما بر آن تلاش داریم این است که پارکهای کشور بر اساس ظرفیتها و امکانات و ذخایر هر منطقه و استان شکل گیرد، تا شرکتهای دانش بنیان در آنجا به راحتی استقرار پیدا کرده و استمرار حضور و قدرت در فعالیت داشته باشند.

میرزائی همچنین افزود: متاسفانه معاونت علمی در گذشته بیشتر بر روی استارت آپها برنامه ریزی داشته و زیرساختهای اصلی و مورد نیاز در کشور مغفول مانده است که می بایست در دوره جدید بیشتر به آن توجه ویژه داشته باشیم.

دکتر محمد اسماعیل کفایتی در ادامه این جلسه گفت: فعالیت در پارک نفت بر توسعه بازار فناوری، تامین زیرساخت های لازم به منظور پذیرش و استقرار شرکت های پارکی، تدوین برنامه کسب و کار پارک، حمایت از نوآوری اجتماعی و ارتقای ظرفیت جذب فناوری در شرکت های عملیاتی صنعت نفت تاکید شده است.

کفایتی افزود: خوشبختانه در مجموعه پارک خراسان رضوی ظرفیتهای بسیار ویژه و خوبی در زمینه های نفت و انرژی وجود دارد که خود برند قدرتمندی در کشور محسوب می شوند و با توجه به بررسی های انجام شده از طرف کارشناسان ” در پارک خراسان رضوی الگوسازی ارزشمند و جدید در حال انجام است”.

رئیس پارک نفت در خاتمه اظهار کرد: فناوری در مباحث نفتی باعث افزایش درآمد در کشور می شود و باید در تولید برنامه ریزی دقیق داشت و اینگونه تولید باعث شکوفایی می گردد باید در نظر داشت که خام فروشی آفتی است که مغایر تعاریف اصلی است.

question