در محل پارک صنعت نفت مطرح شد؛صندوق نوآوری از شرکت‌های واجد شرایط حمایت مالی می کند

در محل پارک صنعت نفت مطرح شد؛صندوق نوآوری از شرکت‌های واجد شرایط حمایت مالی می کند

شرایط حمایت مالی از شرکت‌های فناور، فعال در طرح احیا چاه‌های کم بازده نفتی مورد بررسی قرار گرفت.

 به گزارش روابط عمومی پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت، طی نشست مشترک که با حضور رئیس پارک فناوری و نمایندگان صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و همچنبن شرکت‌های فناور طرف قرارداد در طرح احیا چاه‌های کم بازده برگزار شد کاربست فن‌آورانه هر یک از شرکت‌ها جهت تامین سرمایه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، ۶ شرکت فناور به ارائه مدل فنی اقتصادی فناوری خود پرداختند و به سوالات نمایندگان صندوق نواوری و شکوفای پاسخ گفتند.

در ادامه این نشست، مقرر شد، نمایندگان صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، گزارشی از این جلسه تخصصی به رییس هیات عامل صندوق ارائه و طرح حمایتی خود را آماده پیشنهاد نمایند.

براساس این گزارش، طرح احیا چاه‌های کم بازده نفتی از جمله طرهای ملی فن‌آورانه با هدف افزایش تولید نفت،  صیانت از منابع هیدروکربوری و همچنین حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان توسط پارک فناوری و نوآوری صنعت در حال راهبری است.

تاریخ انتشار: 1402/09/22

question