«درخشش پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت در مسابقات قرآنی»

«درخشش پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت در مسابقات قرآنی»

به گزارش روابط عمومی و امور بین­ الملل پارک صنعت نفت دو نفر از پرسنل پارک نفت در هفتمین دوره مسابقات قرآنی شرکت ملی نفت حائز رتبه برتر گردیدند.

در هفتمین دوره مسابقات شرکت ملی نفت ایران آقایان امیرحکمت نورامین و مصطفی لطفعلی ­پور در رشته­ های مفاهیم قرآن و ترتیل مقام دوم را کسب نمودند.

question