توقیف شناور حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس

توقیف شناور حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس

رئیس کل دادگستری هرمزگان: با هماهنگی رئیس حوزه قضایی شهرستان پارسیان، پس از شناسایی یک فروند شناور حامل سوخت قاچاق در آب‌های خلیج فارس، نسبت به توقیف آن اقدام شد. 

در بازرسی از این شناور بیش از ۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ۴ نفر دستگیر شدند.‌

به نظر می رسد باید راهکارهای فناورانه برای چالش قاچاق و جلوگیری از قاچاق استفاده شود. نشان دار شدن سوخت یک راه حل فناورانه و نوآورانه مناسب برای این منظور به نظر می‌رسد.

 

question