تور فناوري پارك در قلب تپنده منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

تور فناوري پارك در قلب تپنده منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

پارك فناوري و نوآوری صنعت نفت در مسير برنامه‌هاي خود براي مديريت ناترازي گاز، اين‌بار به قلب تپنده منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (شركت فجر انرژي خليج فارس) رسيد. دكتر كفايتي رييس پارك فناوری و نوآوری صنعت نفت، بومي‌سازي و به‌روزآوري فناوري‌ها و راهكارهاي مديريت ناترازي گاز طبيعي را به عنوان يكي از اولويت‌هاي اين پارك براي نقش‌آفريني در زنجيره ارزش صنعت نفت برشمردند و از حركت هدفمند پارك در اين مسير خبر دادند. 

به گفته‌ي ايشان، در همين راستا و براي تعريف مسئله و بسيج زيست‌بوم نوآوري كشور جهت حل چالش ملي در حوزه ناترازي گاز، تور فناوري براي شركت‌هاي دانش بنيان و فناور به همت پارك فناوری و نوآوری صنعت نفت و ميزباني شركت فجر انرژي خليج فارس در بندر امام خميني (ره) برگزار شد. 

با توجه به جايگاه استراتژيك شرکت فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر سابق) در تامین یوتیلیتی مورد نیاز پتروشيمي‌هاي منطقه ویژه اقتصادی، در اين رويداد تخصصي كه در روز چهارشنبه 21 تيرماه 1402 به انجام رسيد، گفتگوهاي فني و تجاري با محوريت رفع گلوگاه‌هاي ايمني و محيط‌زيستي براي تولید پایدار انرژي و نيز كاهش مصرف گاز تجهيزات فرآيندي، بين سمت عرضه و تقاضاي فناوري‌هاي هدف انجام پذيرفت و همچنين واحدهای فرآیندی تولید برق و بخار، تصفیه آب، تفکیک هوا، خطوط ارتباطی و … مورد بازديد تخصصي قرار گرفت. راهكارهاي نوآورانه‌ي پارك براي هم‌افزايي با پتروشيمي فجر كه در اين تور فناوري ارائه گرديد، استفاده از توانمندي و ظرفيت دانش‌بنيان شركت‌هاي عضو پارك در زمينه‌ي هوش مصنوعي و تجهيزات كنترلي با فناوري بالا بوده و جزييات اين پيشنهادها در نشست‌هاي تخصصي با كارشناسان و مديران پتروشيمي تشريح شد. 

كفايتي با تشكر از همراهي شايسته‌ و حمايت‌هاي مديريتي مديرعامل پتروشيمي فجر (جناب آقاي زال‌خاني)، عزم راسخ پارك فناوری و نوآوری را براي تداوم اين‌گونه برنامه‌ها و پيمودن مسير در گام‌هاي آتي با مشاركت ساير اركان صنعت نفت و توليدكنندگان داخلي، در قالب اجراي طرح پيشران اعلام نمودند.

question