تعامل بین پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت و پارک علم و فناوری خراسان

تعامل بین پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت و پارک علم و فناوری خراسان

رئیس پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز و مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت و مدیر پشتیبانی، ساخت و تأمین کالای شرکت ملی نفت ایران در نشستی با رئیس پارک علم و فناوری خراسان پیرامون حمایت از شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک خراسان و مسائل فناورانه مرتبط با صنعت نفت و نحوه تعامل بهتر و همکاری بیشتر در این زمینه گفتگو کردند.

question