برگزاری سومین جلسه شورای علمی و فناوری پارك

برگزاری سومین جلسه شورای علمی و فناوری پارك

سومين شوراي علم و فناوري پارك در روز سه شنبه مورخ 24 خرداد سال جاري در محل پارك برگزار گرديد. اعضاي زیر در این جلسه شورا حضور به هم رساندند:

  • محمد اسماعيل كفايتي: رييس شورا
  • محمدصابر كرم‌بيگي: دبير شورا
  • مسعود جعفري اصطهباناتي، شهاب جوانمردي و مهدي نكومنش: سایر اعضای شورا

در ابتدای اين جلسه، اصلاحيه دستورالعمل پذيرش پارك فناوري و نوآوری نفت و گاز مورد بررسي قرار گرفت. در ادامه، اعضاي شورا صلاحيت پذيرش پنج شركت را به بحث گذاشتند که در این جلسه پذیرش شرکت‌های زیر به تصویب شورا رسید:

  • صنعت الکترونیک امواج آبی
  • پارت آریا نیرو پانير
  • پترو فن آوری پایا 
question