برگزاری جلسه شورای پذیرش طرح دستیار فناوری در پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت

برگزاری جلسه شورای پذیرش طرح دستیار فناوری در پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت

به گزارش روابط عمومی پارک، صبح امروز (29 مرداد) جلسه شورای پذیرش طرح دستیار فناوری در پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت برگزار گردید. 

در این جلسه که با حضور همکاران معاونت فناوری و 5 شرکت عضو پارک انجام گردید، 8 دستیار فناوری شامل دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه‌های مختلف تایید نهایی شدند. 

این طرح در روزهای آتی ادامه خواهد داشت.

question