برنامه پنل‌های سالن پارک در نمایشگاه

برنامه پنل‌های سالن پارک در نمایشگاه

در نمایشگاه نفت با پیام صنعت نفت آینده قرار است پنل‌های زیر در سالن پارک واقع در سالن ۳۷آ برگزار شود. از علاقمندان جهت شرکت در این پنل‌ها دعوت بعمل می‌آید:

۱. پنل مدیریت نوآوری: روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت از ساعت ۱۵ الی ۱۶

۲. پنل زنجیره ارزش صنعت نفت: روز ۵شنبه ۲۰ اردیبهشت از ساعت ۱۵ الی ۱۶

۳. پنل صدور خدمات فنی و مهندسی: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت از ساعت ۱۵ الی ۱۶

۴. پنل آشنایی با قوانین حمایتی از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان: روز شنبه ۲۲ اردیبهشت از ساعت ۱۰ تا ۱۲

محل برگزاری پنل‌ها: سالن جهان‌نما- سالن ۳۷آ (آی هیت)

question