بازدید وزیر نفت از پاویون پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت

بازدید وزیر نفت از پاویون پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت

جواد اوجی وزیر نفت ظهر امروز (پنجشنبه، 28 اردیبهشت ماه) از پاویون پارک بازدید کرد.

در این بازدید محمد اسماعیل کفایتی رئیس پارک درخصوص حمایتها و ظرفیتهای قانونی پارک، توانمندی گروه های فناور و دانش بنیان داخلی و رفع چالشهای فناورانه صحبت نمودند.

question