بازدید هیئت روسی از پاویون پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت و گاز

بازدید هیئت روسی از پاویون پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت و گاز

در اولین روز از برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پالایش و پتروشیمی هیئت روسی از غرفه پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت بازدید کردند.
در این دیدار آقای دکتر کفایتی رئیس پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت با اشاره به روابط مستحکم و بسیار خوب دو کشور تاکید کرد که این پارک می‌تواند در حوزه فعالیت‌های مشترک جهت رفع نیازهای فناورانه، با صنعت نفت روسیه تعامل نماید.
نمایندگان هیئت روسی نیز از همکاری‌های مشترک استقبال نموده و مقرر گشت نیازهای فناورانه صنعت نفت روسیه جهت بررسی کارشناسی و تعاملات بیشتر به پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت ارسال گردد.

question