بازدید همکاران معاونت فناوری پارک از مجتمع گاز پارس جنوبی

بازدید همکاران معاونت فناوری پارک از مجتمع گاز پارس جنوبی

آقای دکتر محمد صابر کرم بیگی همراه با همکاران معاونت فناوری پارک از مجتمع گاز پارس جنوبی بازدید کردند. در این برنامه یک روزه که در تاریخ 9 اسفندماه و به میزبانی مدیریت پژوهش و فناوری مجتمع صورت پذیرفت، از تجهیزات پالایشگاه های دوم  ( فازهای 2 و 3) و هفتم (فازهای 17 و 18) بازدید به عمل آمد و زمینه های همکاری مشترک پارک و مجتمع در خصوص توسعه فناوری های بومی و رفع نیازهای فناورانه مجتمع در پالایشگاه های مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در کنار بازدید از محیط صنعتی مجتمع، در جلسه ای با حضور جناب آقای عباس صیادی مدیر پژوهش و فناوری مجتمع  و همکاران ایشان در این مدیریت بر استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های پارک در رفع تقاضاهای فناورانه مجتمع تاکید شد. 

عسلویه 2 14001209
عسلویه 3 14001209
question