بازدید رئیس پارك نوآوری و فناوری صنعت نفت از دانشكده نفت اهواز

بازدید رئیس پارك نوآوری و فناوری صنعت نفت از دانشكده نفت اهواز

به گزارش روابط عمومی پارک، به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعت نفت، دکتر کفایتی رئیس محترم پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت از امکانات و آزمایشگاه‌های دانشکده نفت اهواز بازدید نمود. ایشان با اشاره به نقش بی بدیل و تاریخی دانشگاه صنعت نفت در تقویت مهارت آموزی در سطح وزارت نفت، بر
لزوم هم‌افزایی مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه و پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت تاکید و خواستار حمایت بیشتر از شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور تشویق و حضور فعال دیگر شرکت‌ها در این مراکز شدند.

همچنین در این دیدار آقای دکتر چهاردولی رئیس دانشگاه صنعت نفت ضمن اشاره به بیلان کاری و دستاوردهای قابل توجه پارک نوآوری و فناوری نفت در مدت کوتاه تاسیس، از تلاش‌های بی دریغ آن مجموعه تشکر کردند.

question